Precoating powder

Máte problémy s vlhkým, mastným a lepivým prachem a parami, které oslepují váš filtrační prvek? Předběžný nátěrový (prekotační) prášek dokáže zvýšit výkonnost textilních a plisovaných filtračních prvků a díky své speciální struktuře chrání filtrační prvek.

Precoating Powder je třeba zavést po instalaci nových filtračních prvků do filtračního systému a vytváří podpůrnou filtrační vrstvu na povrchu nových filtračních prvků. První podpůrná filtrační vrstva, tvořená množstvím pórů, zabraňuje pronikání prachových částic do filtračního média, a tím účinně zabraňuje ucpávání nebo zalepování filtračního média. Tato ochranná vrstva zvyšuje účinnost systému, omezuje zanášení, zlepšuje čištění a může prodloužit životnost filtračních prvků.

Kromě toho je práškový přípravek lehčí než obvykle používané vápno. Navíc se při odprášení neodděluje od filtračních prvků.

Dávkování: 
Nejdříve se systém odsávání prachu uvede do provozu bez aplikace prachu (v ideálním případě je poměr vzduchu k látce < 60 m³/m² h). Nastaví se jmenovitý objemový průtok a určí se nyní převládající diferenční tlak (přibližně 100 Pa). Nyní se při vypnutém čisticím systému přidá do proudu surového plynu v malém množství (cca 5 -10 g/m² filtrační plochy) přípravek. Zde se sleduje diferenční tlak, který by se měl při jmenovitém objemovém průtoku zvýšit o cca 700-800 Pa.

Ve filtračních systémech s nepříznivým a nerovnoměrným průtokem surového plynu je vhodné přidat poněkud větší množství přípravku, aby byl pokryt celý povrch filtru. Nyní lze zahájit vlastní aplikaci prachu. Filtrační systém by měl být provozován bez čištění, dokud není dosaženo diferenčního tlaku přibližně 1600 Pa.

Při zapnutí čištění je třeba dbát na to, aby bylo provozováno co nejšetrněji, tj. s nízkým čisticím tlakem. Diferenční tlak nesmí během čištění klesnout pod 1000 Pa. Aby to bylo zajištěno i při nepravidelném zatížení prachem, musí být v každém případě k dispozici čisticí systém s regulací diferenčního tlaku.

Pokud jsou všechny tyto body splněny, lze předpokládat, že předkondicionování pomocí přípravku je třeba provést pouze jednou, a to při uvedení do provozu.

Nepříznivé faktory, jako např.

  • příliš vysoký poměr vzduchu k látce,
  • špatný průtok surového plynu,
  • nerovnoměrné čištění,

mohou způsobit vyšší diferenční tlak, než je popsáno. To lze kompenzovat opatřeními, jako je postkondicionování v určitých intervalech nebo dodatečné čištění při nečinnosti systému.

Přednátěrový prášek je suchý prášek, je chemicky inertní a má průměrnou velikost částic přibližně 10 nm (1/100 µm).


Pro více informací, poptávku či odbornou radu se obraťte na naše obchodní oddělení, nebo použijte náš kontaktní formulář.

Team KD-FILTER, Průmyslová filtrace s.r.o.