Adsorpční filtry s aktivním uhlím

Filtrační patrony s aktivním uhlím

Patrona se skládá z válců s rozdílnými průměry, zhotovenými z děrovaného plechu. Meziprostor určuje šířku vrstvy aktivního uhlí. Na vibračním zařízení se aktivní uhlí optimálně naplní do tohoto mezikruží. Uzavřený filtr je opatřen těsněním, které zaručuje plynotěsné usazení na základním rámu. Patrony se upevňují na rám třemi svorníky přes bajonetový uzávěr a tvoří tak filtrační jednotku.


Použití: Odsávání z lakoven, ze svařoven, adsorpce průmyslových škodlivin z pájení, chemického či elektrotechnického průmyslu apod.

Příklady adsorpce odloučení škodlivin
Organické látky, styren, acetáty, tech. benzin, páry nafty, čpavek, kyselé plyny a další, zápachy z masné výroby, nemocniční pachy, výfukové plyny, zápachy z formaldehydu a čpavku.
Použité aktivní uhlí
Neimpregnované granulové vysoce kvalitní aktivní uhlí, dle požadavků také impregnované AU.
Regenerace
Použité aktivní uhlí je vysypáno a podrobeno tzv. tepelné reaktivaci (obnovení účinnosti). Nasycené impregnované aktivní uhlí nelze reaktivovat.