FILTRY VELCON

Výrobce produktů pro čištění a filtraci kapalin. Společnost nabízí výrobky pro filtraci kapalin a odlučování vody, letecké filtry a separátory, filtrační nádoby a patrony, olejové filtrační systémy a armatury, koalescenční systémy a koalescenční deskové separátory. Vyrábí také filtrační systémy pro izolační olej, koalescenční systémy pro turbínový olej, systémy pro rekuperaci vany a systémy pro výměnu zátěžových kohoutů.


Pro nabídku alternativ filtrů VELCON nás kontaktujte na našich telefonních číslech, anebo prostřednictvím poptávkového formuláře.


14208 ; 1-63387 TB ; 21 AR ; 6000T ADAPTER ; A 163387 TB ; A 164487 TB ; AC 21005 ; AC-405 ; AC-409 ; AC 409 SP ; AC 61405 ; AC 718-05 ; AC 7181/2 ; AC 82201 ; AC 8221/2 ; ACI 63301 L ; ACO 21001 L ; ACO 21001 R ; ACO 40901 SPL ; ACO 51201 L ; ACO 51201 P ; ACO 51201 R ; ACO 52401 L ; ACO 52401 P ; ACO 52401 R ; ACO 60901 L ; ACO 60901 R ; ACO 61401 C ; ACO 61401 L ; ACO 61401 P ; ACO 61401 R ; AD 21025 ; AD 51225 ; AD 52425 ; AD 60925 ; AD 61225 ; AD 61425 ; AD 64425 ; AD-71825 ; AH 511P8SP ; ASL 52401 ; CDF-210P ; CDF 215 E ; CDF 215 K ; CDF 215 N ; CDF 215 P ; CDF 220 P ; CDF 230 K ; CDF 230 N ; CDF 230 P ; CO 718 CE ; DO 844 D 10 ; FO 524 PL05 ; FO 524 PL 25 ; FO 614 G 10 ; FO 614 PLF 1 ; FO 614 PLF 10 ; FO 614 PLF 10 P ; FO 614 PLF 1 M ; FO 614 PLF 1P ; FO 614 PLF 2 ; FO 614 PLF 25 ; FO 614 PLF 25 P ; FO 614 PLF 2 P ; FO 614 PLF 5 ; FO 629 PLF 25 ; FO 644 A3 ; FO 644 PLF 10 M ; FO 644 PLF 10 TB ; FO 644 PLF 5 M ; FO 644 PLFI ; FO 718 PL-01 ; FO 718 PL-1 ; FO 718 PL-1/2 ; FO 718 PL-1 MICRON ; FO 718 PL-5 ; FO 718 PL-5 MICRON ; GTP 2233 ; GTP 690 ; I 4208 B ; I 4208 C ; I 420 MM ; I 43183 T ; I 61185 ; I 61187 ; I 6146 KT ; I 6146 TB ; I 61485 ; I 61487 ; I 614-C5 ; I 614C5-TB ; I 622-83TB ; I 62285 ; I 62287 ; I 622C5 ; I 622-C5TB ; I 6282 ; I 6284 ; I 62885 ; I 62887 ; I 628C5 ; I 628-C5TB ; I 628-MM ; I 633-81TB ; I 63385-TB ; I 633-87TB ; I 633C5 ; I 633-C5F2 ; I 633-C5TB ; I 633-MMTB ; I 63885-TB ; I 638-87TB ; I 638-C5TB ; I 6444 TB ; I 64481 TB COMMERCIAL AVIATION APPLICATION ; I 64481 TB MILITARY APPLICATION ; I 64485 ; I 64487 ; I 644C5 ; I 644-C5TB ; I 644-D4TB ; I 644-MM7 B ; I 644-MMTB ; I 6560 ; I 6562 ; I 656-5TB ; I 65685-TB ; I 65687 ; I 656-87TB ; I 656C5 ; I 656C5-TB ; I 656-MMTB ; I 656-MTB ; O-81488 ; O-8426 ; SO 324 V ; SO 410 PL ; SO 417 V ; SO 424 V 5 ; SO 430 V ; SO 432 PL ; SO 436 C ; SO 436 C (GASOIL) ; SO 436 C (JET A1) ; SO 436 V 5 ; SO 611 C ; SO 611 PLF 3 ; SO 611 PLF 5 ; SO 611-VA5 ; SO 614 C ; SO 616 C ; SO 618 VA ; SO 622 VA 5 ; SO 623 C ; SO 624 V ; SO 624-VA5 ; SO 629 C ; SO 629 PLF3 ; SO 630 CM ; SO 630 PV5 ; SO 630 VA5 ; SO 633 C ; SO 633 PLBZ ; SO 633 PLF3 ; SO 633 VA 5 ; SO 636 V ; SO 636 VA ; SO 636 VA 5 ; SO 640 PV5 ; SO 643 C ; SO 643 VA 5 ; SO 644 PV ; VC 4854 B1 ; VF 31E ; VF 609 ; VF61 ; VF 62 ; 14208 ; 1-63387TB ; 21AR ; 6000TADAPTER ; A163387TB ; A164487TB ; AC21005 ; AC409SP ; AC61405 ; AC718-05 ; AC7181/2 ; AC82201 ; AC8221/2 ; ACI63301L ; ACO21001L ; ACO21001R ; ACO40901SPL ; ACO51201L ; ACO51201P ; ACO51201R ; ACO52401L ; ACO52401P ; ACO52401R ; ACO60901L ; ACO60901R ; ACO61401C ; ACO61401L ; ACO61401P ; ACO61401R ; AD21025 ; AD51225 ; AD52425 ; AD60925 ; AD61225 ; AD61425 ; AD64425 ; AH511P8SP ; ASL52401 ; CDF215E ; CDF215K ; CDF215N ; CDF215P ; CDF220P ; CDF230K ; CDF230N ; CDF230P ; CO718CE ; DO844D10 ; FO524PL05 ; FO524PL25 ; FO614G10 ; FO614PLF1 ; FO614PLF10 ; FO614PLF10P ; FO614PLF1M ; FO614PLF1P ; FO614PLF2 ; FO614PLF25 ; FO614PLF25P ; FO614PLF2P ; FO614PLF5 ; FO629PLF25 ; FO644A3 ; FO644PLF10M ; FO644PLF10TB ; FO644PLF5M ; FO644PLFI ; FO718PL-01 ; FO718PL-1 ; FO718PL-1/2 ; FO718PL-1MICRON ; FO718PL-5 ; FO718PL-5MICRON ; GTP2233 ; GTP690 ; I4208B ; I4208C ; I420MM ; I43183T ; I61185 ; I61187 ; I6146KT ; I6146TB ; I61485 ; I61487 ; I614-C5 ; I614C5-TB ; I622-83TB ; I62285 ; I62287 ; I622C5 ; I622-C5TB ; I6282 ; I6284 ; I62885 ; I62887 ; I628C5 ; I628-C5TB ; I628-MM ; I633-81TB ; I63385-TB ; I633-87TB ; I633C5 ; I633-C5F2 ; I633-C5TB ; I633-MMTB ; I63885-TB ; I638-87TB ; I638-C5TB ; I6444TB ; I64481TBCOMMERCIALAVIATIONAPPLICATION ; I64481TBMILITARYAPPLICATION ; I64485 ; I64487 ; I644C5 ; I644-C5TB ; I644-D4TB ; I644-MM7B ; I644-MMTB ; I6560 ; I6562 ; I656-5TB ; I65685-TB ; I65687 ; I656-87TB ; I656C5 ; I656C5-TB ; I656-MMTB ; I656-MTB ; SO324V ; SO410PL ; SO417V ; SO424V5 ; SO430V ; SO432PL ; SO436C ; SO436C(GASOIL) ; SO436C(JETA1) ; SO436V5 ; SO611C ; SO611PLF3 ; SO611PLF5 ; SO611-VA5 ; SO614C ; SO616C ; SO618VA ; SO622VA5 ; SO623C ; SO624V ; SO624-VA5 ; SO629C ; SO629PLF3 ; SO630CM ; SO630PV5 ; SO630VA5 ; SO633C ; SO633PLBZ ; SO633PLF3 ; SO633VA5 ; SO636V ; SO636VA ; SO636VA5 ; SO640PV5 ; SO643C ; SO643VA5 ; SO644PV ; VC4854B1 ; VF31E ; VF609 ; VF62