FILTRY TECNECO

TECNECO FILTERS INTERNATIONAL SA je argentinská společnost italského původu, která vyrábí filtry v Argentině od roku 1997. Společnost TECNECO přijala závazek uspokojovat zákazníky prostřednictvím kvalitní práce, na níž se podílí celý personál společnosti, od průběžného školení až po snahu o neustálé zlepšování s cílem dosáhnout větší konkurenceschopnosti na domácím i mezinárodním trhu.


Pro nabídku alternativ filtrů TECNECO nás kontaktujte na našich telefonních číslech, anebo prostřednictvím poptávkového formuláře.


AE 8986 ; AM 110 ; AR 05018777 PM ; AR 06804/1 PM ; AR 10051 PM ; AR 10294 PMS ; AR 10334 PM ; AR 107 PM ; AR 12133/1 ; AR12178/2 ; AR 122 ; AR 123 ; AR 1287 S ; AR 132 PM ; AR 136 C ; AR 138 PM ; AR 160 PM ; AR 1610 PMJ ; AR 1614 PM ; AR 1635 PM ; AR 1637 PM ; AR 1644 PMS ; AR 1645 PMS ; AR 1649 PM ; AR 1650 PMJ ; AR 1654 PM ; AR 1656 PM ; AR 1677 PMJ ; AR 1678 PM ; AR 1680 PM ; AR 1683 PM ; AR 1688 PM ; AR 1693 PM ; AR 1703 PM ; AR 1706 PM ; AR 1706 PMS ; AR 1728 PM ; AR 1729 PMJ ; AR 1731 PMJ ; AR 1735 PM ; AR 1737 PM ; AR 1742 PM ; AR 1766 PM ; AR 1768 PM ; AR 1770 PM ; AR 181 PM ; AR 200 PM ; AR 2015-I ; AR 2016 ; AR 2031 PM ; AR 2032 PM ; AR 2033 PM ; AR 2035 PM ; AR 2036 PM-S ; AR 2037 PM ; AR 2038 PM ; AR 2038 PM-S ; AR 2050 PM-S ; AR 2062 PM ; AR 2075 PM ; AR 2075 PMS ; AR 2076 PM ; AR 2077 PM ; AR 2083 PM ; AR 2096 PM-J ; AR 21001 PM ; AR 21104 PM ; AR 21104 PM.S ; AR 22014 PM ; AR 2251 ; AR 2261 ; AR 2265 ; AR 2271 S ; AR 2280 ; AR 2283 S ; AR 2301 ; AR 240 M ; AR 251 PM ; AR 2550 PMJ ; AR 26010 PMS ; AR 29015 PM ; AR 29168 PM-S ; AR 30017 PMJ ; AR 30171 PM ; AR 308 T ; AR 34120 PMS ; AR 343 PM ; AR 344 ; AR 352 PM ; AR 3575 PM ; AR 36014 ; AR 361 OV ; AR 372 PM ; AR 385 PM ; AR 405 PM-S ; AR 411 PM-S ; AR 413 PM ; AR 422 PM ; AR 437 PM ; AR 446 ; AR 478 ; AR 5466 PM-J ; AR 5820 ; AR 602 PM-R ; AR 619 ; AR 624 ; AR 627PM-S ; AR 629 ; AR 658 PM ; AR 681 ; AR 7060 PM ; AR 859 ; AR 9080 PM-S ; AR 909 ; AR 9093 PM-S ; AR 9094 PM-S ; AR 910 ; AR 9629 PM ; AR 9680 ; AR 9804875 PMS ; AR 9847 PM ; AR 9923 PM-S ; ARA-001PM ; AT 115 ; BN 504 ; CK 1246 ; CK 1248 ; CK 1250 C-2 ; CK 1253 ; CK 1255 C ; CK 1267 C ; CK 1274 C ; CK 1282-2 ; CK 1282 C-2 ; CK 1308 C ; CK 1629 ; CK 22011 C ; CK 22029 ; CK 2227 C ; CK 23003 ; CK 25012 ; CK 2544 ; CK 2544 C ; CK 27009 ; CK 77366480 ; CK 9922 ; CKA 10536-2 ; CKA 1281 ; CKA 1299 ; CKA 22011 ; CKA26009 ; CKA 9691 ; GAS1-10 ; GAS 15 ; GS 010026 E ; GS 014-L ; GS 026046 E ; GS 0302 ; GS 10287 ; GS 10287-10 ; GS 1199 ; GS 1207 ; GS 1213 ; GS 1217 ; GS 1219 ; GS 1220 ; GS 1229 ; GS 141 ; GS 2096 E ; GS 2103 E ; GS 2105 E ; GS 2107 E ; GS 229 ; GS 238 HWS ; GS 3015 ; GS 3016 P ; GS 3017 P ; GS 3019 P ; GS 58 ; GS 8016 ; GS 820/16 ; GS 820/20 ; GS 9015-P ; GS 933 ; GS 9452 ; GS 9910 ; IN 24 ; IN 5237 ; OL 010047 E ; OL 0115 E ; OL 013 A ; OL 0203 E ; OL 0209 E ; OL 0236 E ; OL 0247 E ; OL 09994 E ; OL 1275 ; OL 1280 ; OL 1281 ; OL 1290 ; OL 130 ; OL 1379 ; OL 200 ; OL 2154 E ; OL 2163 E ; OL 2164 E ; OL 2179 E ; OL 2182 E ; OL 2200 E ; OL 2203 E ; OL 2207 E ; OL 2210 E ; OL 2213 E ; OL 240 ; OL 304 ; OL 40 ; OL 41 ADM ; OL 531/77 ; OL 67 ; OL 68 ; OL 719/45 ; OL 9918/1 E ; OL 9988 ; OLO 6004 E ; UR 101 ; AE8986 ; AM110 ; AR05018777PM ; AR06804/1PM ; AR10051PM ; AR10294PMS ; AR10334PM ; AR107PM ; AR12133/1 ; AR122 ; AR123 ; AR1287S ; AR132PM ; AR136C ; AR138PM ; AR160PM ; AR1610PMJ ; AR1614PM ; AR1635PM ; AR1637PM ; AR1644PMS ; AR1645PMS ; AR1649PM ; AR1650PMJ ; AR1654PM ; AR1656PM ; AR1677PMJ ; AR1678PM ; AR1680PM ; AR1683PM ; AR1688PM ; AR1693PM ; AR1703PM ; AR1706PM ; AR1706PMS ; AR1728PM ; AR1729PMJ ; AR1731PMJ ; AR1735PM ; AR1737PM ; AR1742PM ; AR1766PM ; AR1768PM ; AR1770PM ; AR181PM ; AR200PM ; AR2015-I ; AR2016 ; AR2031PM ; AR2032PM ; AR2033PM ; AR2035PM ; AR2036PM-S ; AR2037PM ; AR2038PM ; AR2038PM-S ; AR2050PM-S ; AR2062PM ; AR2075PM ; AR2075PMS ; AR2076PM ; AR2077PM ; AR2083PM ; AR2096PM-J ; AR21001PM ; AR21104PM ; AR21104PM.S ; AR22014PM ; AR2251 ; AR2261 ; AR2265 ; AR2271S ; AR2280 ; AR2283S ; AR2301 ; AR240M ; AR251PM ; AR2550PMJ ; AR26010PMS ; AR29015PM ; AR29168PM-S ; AR30017PMJ ; AR30171PM ; AR308T ; AR34120PMS ; AR343PM ; AR344 ; AR352PM ; AR3575PM ; AR36014 ; AR361OV ; AR372PM ; AR385PM ; AR405PM-S ; AR411PM-S ; AR413PM ; AR422PM ; AR437PM ; AR446 ; AR478 ; AR5466PM-J ; AR5820 ; AR602PM-R ; AR619 ; AR624 ; AR627PM-S ; AR629 ; AR658PM ; AR681 ; AR7060PM ; AR859 ; AR9080PM-S ; AR909 ; AR9093PM-S ; AR9094PM-S ; AR910 ; AR9629PM ; AR9680 ; AR9804875PMS ; AR9847PM ; AR9923PM-S ; AT115 ; BN504 ; CK1246 ; CK1248 ; CK1250C-2 ; CK1253 ; CK1255C ; CK1267C ; CK1274C ; CK1282-2 ; CK1282C-2 ; CK1308C ; CK1629 ; CK22011C ; CK22029 ; CK2227C ; CK23003 ; CK25012 ; CK2544 ; CK2544C ; CK27009 ; CK77366480 ; CK9922 ; CKA10536-2 ; CKA1281 ; CKA1299 ; CKA22011 ; CKA9691 ; GAS15 ; GS010026E ; GS014-L ; GS026046E ; GS0302 ; GS10287 ; GS10287-10 ; GS1199 ; GS1207 ; GS1213 ; GS1217 ; GS1219 ; GS1220 ; GS1229 ; GS141 ; GS2096E ; GS2103E ; GS2105E ; GS2107E ; GS229 ; GS238HWS ; GS3015 ; GS3016P ; GS3017P ; GS3019P ; GS58 ; GS8016 ; GS820/16 ; GS820/20 ; GS9015-P ; GS933 ; GS9452 ; GS9910 ; IN24 ; IN5237 ; OL010047E ; OL0115E ; OL013A ; OL0203E ; OL0209E ; OL0236E ; OL0247E ; OL09994E ; OL1275 ; OL1280 ; OL1281 ; OL1290 ; OL130 ; OL1379 ; OL200 ; OL2154E ; OL2163E ; OL2164E ; OL2179E ; OL2182E ; OL2200E ; OL2203E ; OL2207E ; OL2210E ; OL2213E ; OL240 ; OL304 ; OL40 ; OL41ADM ; OL531/77 ; OL67 ; OL68 ; OL719/45 ; OL9918/1E ; OL9988 ; OLO6004E ; UR101