FILTRY PUZER

Vývojář technologie vysávání určené k účinnému odstraňování prachu a odpadu. Vysavačový systém společnosti pomáhá při nakládání s odpady a udržování hygieny a možnosti recyklace různých frakcí odpadu a řeší problém s domovním a komerčním odpadem v hustě zastavěných městských oblastech.


Pro nabídku alternativ filtrů PUZER nás kontaktujte na našich telefonních číslech, anebo prostřednictvím poptávkového formuláře.


10098