FILTRY PINTSCH BUBENZER

Výrobce a dodavatel brzd pro přístavní kontejnerové jeřáby v Německu. Mezi bezpečnostní komponenty společnosti patří hydraulické, pneumatické a elektromagneticky poháněné kotoučové, pásové, bubnové a motorové integrované brzdy spolu s pohony a dalším příslušenstvím, které umožňují námořnímu, kontejnerovému, loďařskému, pobřežnímu, těžebnímu, ocelářskému a větrnému průmyslu používat bezpečnostní komponenty pro prevenci nehod a ochranu životů.


Pro nabídku alternativ filtrů PINTSCH BUBENZER nás kontaktujte na našich telefonních číslech, anebo prostřednictvím poptávkového formuláře.


Q 703100123 ; Q703100123