FILTRY ECOFIL

Filtrace oleje

Olej se neopotřebuje... jen se znečistí
Měníte olej ne protože chcete, ale protože musíte. Motory a vysokotlaké hydraulické systémy, pracují v různých prostředích a jsou vystaveny různému provoznímu zatížení. Tomu odpovídá i úroveň kontaminace. Z toho důvodu výrobci motorů doporučují vyměňovat olej v určitých intervalech.

S dostupnou možností analýzy oleje se filozofie výměny oleje v předepsaných a doporučených intervalech v posledních letech změnila. Analýza vzorku oleje umožňuje pozorovat úroveň kontaminace, stav oleje a opotřebovávání motoru. Také umožňuje sledovat kontaminaci, kondici aditiv, úroveň kyselosti (TAN) a opotřebovávání v hydraulickém systému. Tyto postupy mohou pomoci identifikovat problémy ještě předtím, než se projeví poruchou.

Výměna oleje je potřebná až když se olej kontaminuje, proto čím čistší olej dokážete udržet, tím budou intervaly výměn delší. Pokud číslo kyselosti oleje zůstane nízké, můžete dramaticky prodloužit životnost oleje. Více než 80% selhání hydraulických zařízení je následkem kontaminace oleje. Čtyři hlavní příčiny opotřebování oleje jsou vlhkost, částice nečistot, nárůst kyselosti a oxidace – běžně se vyskytující ve vysokotlakých systémech. Efektivním odstraněním vody a mikročástic, které běžné filtry nezachytí, se úroveň kontaminace výrazně snižuje. Tím se okamžitě zredukuje riziko poruchy ovládacích ventilů, odstávky zařízení a potřeby výměny oleje. Pokud koncentrace mikročástic a úroveň kyselosti zůstanou nízké, můžete prodloužit životnost oleje a přímo tím zvýšit produktivitu, jejímž výsledkem bude úspora a ochrana životního prostředí.

By-pass filtrace

Principy obtokové filtrace
Princip této filtrace je velmi jednoduchý. Na rozdíl od normálního plnoprůtokového filtru je každý obtokový filtrační systém instalován v by-passu (obtoku) olejového okruhu. Malé množství oleje se odebírá z hlavního toku oleje a přechází přes filtr, za kterým se čištěný olej vrací do stejného systému nebo přímo do zásobníku oleje.

Bypass filtrace ECOFIL
Obtoková filtrace versus plnoprůtoková filtrace

Jelikož se plnoprůtokové filtry instalují přímo do systému, nejsou schopny dostatečně absorbovat kontaminaci. Aby se udržel stroj v provozu, musí plnoprůtokový filtr, dokonce i při vysokém tlaku, přefiltrovat a vrátit do systému velké množství oleje. V případě hydraulických aplikací velké odchylky tlaku ještě více zvětšují problém. Kvůli těmto velkým množstvím oleje přetečených za min. a kolísání tlaku se plnoprůtokový olej může čistit pouze povrchně. Mikroskopické čištění je možné, pouze pokud je olej trvale filtrován v malých množstvích při nízkém a konstantním tlaku. Řešení tohoto problému poskytuje obtokový filtrační systém. Při by-passové instalaci, která nemá logicky žádný vliv na stroj, lze nastavit tlak oleje a průtok oleje tak, aby bylo dosaženo správných podmínek pro hloubkové čištění oleje, a aby se absorbovalo více menších kontaminantů než u plnoprůtokového filtru.

Jak funguje by-pass filtr ECOFIL?

Jedná se o obtokovou filtraci, tzn. by-pass filtraci, kde znečištěný olej pod tlakem vchází do filtru přes jeho vstup a je následně filtrován několika typy filtrací, jak je uvedeno na obrázku. Z filtru přitom vychází olej zbavený mechanických nečistot, karbonu a značného procenta vody.